Så lönsam är solelen!

Allt fler personer i Sverige är intresserad att producera sin egen el. Men hur lönsamt är det egentligen att skaffa solceller? Åsikterna går isär. Nedan beskrivs en ganska enkel kalkyl där vi inte tar hänsyn till några underhållskostnader, dessa är väldigt små och kan försummas i sammanhanget.

Troligen investerar vi i solceller i första hand för att förbättra vardagen eller för att vi känner att detta är rätt väg att gå. Om du däremot vill skaffa solpaneler till en villa som redan har “vanlig” el indragen kan det vara värt att titta på ekonomin runt en solanläggning.

Kostnadskalkyl

En anläggning från solpanelen.nu kostar ca 12,5 kr/W (med moms) om du gör installationen själv. För närvarande ger staten ett bidrag på 20% av kostnaden till privata och 30% till företga. Säg att du vill installera en anläggning på 6 kW, vilket ger ett pris på ca 75.000 kr (med moms) före bidrag och 60.000 kr efter bidrag. (Priserna är ungefärliga då dessa baseras på växelkursen mot svenska sek.)

Om anläggningen är bra placerad kan den förväntas leverera mellan 5400-6600 kWh per år, lite beroende på var du bor. Inom GGVV-regionen är 1000 kWh/år gångbart som riktmärke. Om vi antar att totala rörliga kostnaden för elen är 1.25 kr per kWh (varav 50% internt utnyttjad) så sparar du alltså max 4125 kr/år. Överproduktionen ( ca 50%) ersätts av statens (via skattereduktion 0,60 kr/kWh), ditt elhandelsbolag (minst spotpris 0,25 kr/kWh, vissa bolag betalar väsentligt mer), energimyndigheten (elcertifikat; 0,20 kr/kWh) samt din nätägare (nätnyttoersättning ca 0,05 kr/kWh). Totalt blir denna ersättning som minst ca 1,10 kr/kWh. Dvs ungefär 3630 kr/år. Avkastningen på investerat kapital blir då 7755/75000 = 10,3% före bidrag och 12,9% efter bidrag. Om elpriset stiger minskar tiden innan anläggningen betalar sig. Då har vi inte tagit hänsyn till kapitalkostnaden om du t.ex. lånar pengar för att bygga din anläggning.

Dessutom kan solpanelerna förväntas ha mycket lång livslängd, väsentligt längre än 35 år, och minimala drift- och underhållskostnader och så länge elpriserna inte faller dramatiskt så bör en solcellsanläggning kunna bli en riktigt bra affär.

En väsenligt mer genomarbetad kostnadskalkyl återfinns på länken; http://bengts.blogg.viivilla.se/produktionskostnad-for-solel-i-sverige/. Men resultatet är fortsatt entydigt – lönsam affär!

Övervakning i din solpanelsinstallation

Solpanelen.nu använder sig av XXXXs övervakning, som ger dig full kontroll över din elproduktion.

Dessutom förses varje installation med bruttomätare, vilket medger ersättning av elcertifikat för hela bruttoproduktion. D.v.s. även för den del energi som förbrukas i egen fastighet.