Vår nyckelfärdiga installation

Förutom att vi brinner för att maximera solenergi i varje anläggning som vi installerar, så är estetiken otroligt viktig för oss. Våra montörer har 10 års erfarenhet av anläggningsbyggnation och plåtarbeten som ser till att ge anläggningarna det där lilla extra – och ihop med att vi är ett av landets första företag inom solel-installationer så är vi ett tryggt val för er som funderar på solpaneler.

I vår nyckelfärdiga installation ingår: Projektering av solcellsystem, Investeringsanalys, Avtal om försäljning om Solel, Kontakt med nätägare, Installation av nyckelfärdigt solcellssystem, Elcertifikat, Service samt Övervakning/larmhantering & visualisering.

Självklart hjälper vi dig även efter installation med support.

 

 

1. Projektering solcellssystem

Första steget innebär att vi dimensionerar och utformar ett förslag till system,  utan kostnad. Detta innehåller utredning om elektriska och mekaniska förutsättningar på plats, en beräkning av årligt energiproduktion och en ekonomisk kalkyl för projektet.

2. Investerings­analys

Andra steget blir att göra en investeringsanalys på framtaget förslag, utan kostnad. Som innehåller samtliga kostnader och intäkter, baserat på nuvarande elpris-nivå. Investering i egen-sol-el produktion visar ofta på mer 10% räntabilitet, utan statligt solcellsbidrag.

3. Avtal om försälj­ning om Sol-el

Fler och fler elhandelsbolag köper idag det överskott av sol-el som uppstår då solcellerna producerar mer än vad som i samma stund förbrukas. Vi hjälper till med tips och råd då det är aktuellt att teckna avtal för detta, utan kostnad.

4. Kontakt med nätägare

 
Tillsammans med behörig elinstallatör håller vi i kontakterna med din nätägare,  utan kostnad, rörande installation av ditt system.

5. Installation av nyckelfärdigt solcellssystem

Vi utför totalentreprenad, med egen personal, och ansvarar alltid för komplett fackmannamässig installation av våra produkter. Vi lämnar 10 års garanti på montering.

6. Elcertifikat

Om godkänd bruttoenergimätare installeras, som möjliggör elcertifikat även för den del av producerad energi som förbrukas i egen fastighet, så är vi också behjälpliga också all kontakt med Energimyndigheten.

7. Service

Naturligtvis tecknar vi serviceavtal på våra anläggningar. Vi utför då av tillverkarna rekommenderade tillsyner samt kontrollerar hur anläggningen producerar jämfört med beräkningar för årlig energiproduktion. I serviceavtalet ingår även larmhantering.

 

8. Övervakning och visualisering

Vi installerar alltid en enhet till våra installationer som möjliggör övervakning. Här följer du enkelt upp momentan effekt, dagens produktion samt produktion från start. Det är skoj, att ha koll på produktionen. Denna information kan även uppvisas på storbildsskärm i reception eller aula.

Referenser från tidigare jobb

Kostnadsfri offert

Genom att ge oss en del förutsättningar, så som takets riktning och önskad storlek på solpanelerna så kan vi ge ett förslag som passar er.  Vi ger er ett förslag på system, en investeringsanalys och en offert på kostnaden. Väljer ni att gå vidare så hjälper vi såklart er hela vägen – så att du kan producera solel för generationer framöver.