Start sidan

Gör dig själv till El-producent tillsammans med oss,         

Aktiv Sol i Nöbbele AB!

Solens energi är gratis och de årliga driftkostnaderna är nära noll. Beräkningar som finns tillgängliga kan visa att det är elköpare som kan dra nytta av egen solelproduktion genom att ersätta köpt el med egenproducerad solel och med bättre avkastning än dagens bankräntor!

Andra värden:

1. De är tysta, inget störande ljud genereras.

2. Landskapsbilden påverkas inte.

3. Egen elproduktion ökar intresset för vad elen används till.

4. Produktionen sker där behovet finns - låga överföringsförluster i nätet.

5. Ingen ny mark, nya vägar eller nya kraftledningsgator exploateras för installationen.

 

 

 

 


Bernth Nyberg,

VD för Aktiv Sol i Nöbbele AB


Fakta

Visningsanläggning i Värnamo

Förrutom visningar kommer också föreläsningar kring solpaneler och solenergi att hållas. Annonser kring dessa kommer senare i Värnamo Nyheter och Finnveden.nu

Solpaneler till rimliga priser!

Vi kommer att kunna hålla priser, för lutande tak applikationer, från ca 14 840 kr (inkl moms och montering) per installerad kW.

Totalt producerade kWh

Total energi producerade från våra anläggningar inom GGVV-regionen                     4 472 817 kWh

(t om 31 okt 2017)


Våra samarbetspartners

Eliq är Solpanelen.nu samarbetspartner

Solpanelen.nu använder sig av ELIQs Online övervakning, som ger dig full kontroll över din elproduktion. Dessutom förses varje installation med bruttomätare, vilket medger ersättning av elcertifikat för hela bruttoproduktion. Dvs även för den del energi som förbrukas i egen fastighet.

 


Här kan du se exempelbilder av vårt system för data uppföljning av egen-el produktionen

Energimätning per (W) dag/timme plus temperaturen

Energimätning per (W) dag/timme plus temperaturen

Läs mer
Energimätning per månad (kWh) plus luft temperaturen

Energimätning per månad (kWh) plus luft temperaturen

Läs mer
Energimätning i real tid

Energimätning i real tid

Läs mer
Energimätning under de senaste 12 timmarna

Energimätning under de senaste 12 timmarna

Läs mer

Senaste projekt